Je hebt Javascript nodig om deze website te kunnen gebruiken. Pas je browserinstellingen in om verder te gaan!

Privacyverklaring van Onderwijs in

Hier vind je de privacyverklaring van Stichting Onderwijs in. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Onderwijs in.


1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wolf Weymiens,
Coördinator bedrijfsvoering
Stichting Onderwijs in

2. Stichting Onderwijs in

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Stichting Onderwijs in. Deze onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse onderwijs door het versterken van verbindingen tussen scholen, opleidingen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Onderwijs in verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Onderwijs in neem dan gerust contact op!

privacy@onderwijs.in | 0640265671
Johannes Bosboomlaan 50, 6717 HK, Ede
BTW.nr. 858961131B01
KVK.nr. 72043946

3. Persoonsgegevens

Wanneer je het contactformulier op onze website invult, of als je een door ons gebruikte Typeform invult, verwerken we jouw persoonsgegevens. Afhankelijk van het formulier zijn dit:

  • Voornaam, achternaam, tussenvoegsel;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Organisatie / werkgever;
  • Functie;
  • Contactgegevens werkgever;
  • Dieetwensen.

Samenwerking

Onderwijs in is opgebouwd in nauwe samenwerking met vele partners in en rondom het onderwijs. De contactgegevens van de vele personen werkzaam bij deze variëteit aan partijen bewaren wij in ons crm-systeem, zodat we hen regelmatig op de hoogte kunnen houden van alle relevante zaken aangaande onze activiteiten.

4. Ontvangers

De gegevens die Onderwijs in ontvangt en verwerkt worden beheerd met behulp van:

  • Website (Netlify, Notion, Plausible)
  • Formulieren (Typeform, Netlify)
  • Mail (Microsoft Exchange)

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Opslagtermijn

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Onderwijs in, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Onderwijs in via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen onze analytics-tools (zie ook onderdeel 8 van deze privacyverklaring).

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via privacy@onderwijs.in.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Zo zetten we cookies in op onze website

🍪 Onze website in geheel cookievrij! Wij stellen privacy op prijs, en hebben in 2023 onze website omgebouwd om deze zo privacyvirendelijk als mogelijk te maken.

Hoe zit het dan met tracking?

Onze site maakt gebruikt van analytics via het privacyvriendelijke analyticsplatform Plausible. Deze analyticsdata blijft ons eigendom, en wordt opgeslagen in Europese datacenters. Deze data is volledig geanonimiseerd, en kan jou als individuele bezoekers niet herleiden. Meer daar over lees je hier.

Blijf op de hoogte

Ontvang periodieke updates over onze projecten

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.