Je hebt Javascript nodig om deze website te kunnen gebruiken. Pas je browserinstellingen in om verder te gaan!

Past een overstap naar het onderwijs bij jou?

Hoe kunnen we potentiële overstappers snel en laagdrempelig helpen om antwoord te geven op de vraag: zou een overstap naar het onderwijs voor mij passend zijn?

in uitvoer

Project gestart: 2021

Loopt tot: 2024

In samenwerking met

RAP Noord-Oost Brabant , De lerarenopleidingen (TU/e, HAN, Fontys, RU), De (academische opleidings)scholen uit de regio

Gepubliceerd op: 19/09/2023

Bijgewerkt op:

 

“Het gesprek is verhelderend en maakt je vragen concreet. Het heeft me beter inzicht gegeven in wie ik ben en welke onderwijssector daar goed bij zou passen.”

Deelneemster voorbereidend competentie interview

 
 

 

Het competentie-interview

In een voorbereidend competentie-interview heeft een potentiële overstapper een gesprek met twee opleiders uit de school en/of opleiding aan de hand van casussen die passen bij de bekwaamheden van een docent (didactisch, pedagogisch, organisatorisch en professional in de school). De overstapper bereidt dit gesprek zelf voor aan de hand van de competenties van een docent die zijn samengebracht in een voorbereidingsopdracht met casussen uit het onderwijs.

 

Aanpak en inzichten

In 2022 en 2023 zijn 16 voorbereidende competentie interviews georganiseerd in zowel de regio Noordoost Brabant, Midden Brabant als Zeeland en een netwerk van betrokken opleiders opgezet die deze interviews hebben afgenomen. Samen leerden we dat:

 • Het interview door deelnemers en opleiders als een zeer waardevolle bijdrage in de oriëntatie naar het onderwijs werd ervaren.
 • De deelnemers sterk verschilden in achtergrond, profiel, vraagstukken en mate waarin ze gevorderd waren in hun oriëntatie. Dit vroeg om differentiatie in het gesprek en flexibiliteit van de opleiders om op deze verschillen in te spelen.
 
 
 

“Ik heb het gesprek als heel waardevol ervaren. Het heeft me die extra bevestiging gegeven die ik nodig had om de knoop door te hakken dat ik het ga doen, ik word docent!”

 

 

Het resultaat

Het voorbereidende competentie interview gaf deelnemers:

 • Meer richting en houvast in hun oriëntatie
 • Meer inzicht en vertrouwen in hun competenties en eventuele overstap
 • Beter beeld van de match tussen hun competenties en die van een docent in de verschillende sectoren
 • Realistisch inkijkje in het docentschap
 • Betere voorbereiding op hun eventuele sollicitaties en assessment van de lerarenopleiding
 

Het voorbereidende competentie interview gaf scholen en opleiders:

 • Meer zicht op de waardevolle ervaring van overstappers
 • Vergroting van de toestroom van potentiële overstappers
 • Meer zelfverzekerde kandidaten die overtuigd zijn van hun keuze
 • Meer samenwerking en uitwisseling tussen opleiders uit de opleiding en de scholen
 • Meer inzicht en uitwisseling in elkaars werkwijze
 

 

Meer weten?

In onze evaluatie vind je meer informatie over het voorbereidend competentie-interview. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Michelle Veugelers (michelle@onderwijs.in)

 
Download de evaluatie

8,4 - de gemiddelde waardering voor het interview van deelnemers

 
 
 
 

Blijf op de hoogte

Ontvang periodieke updates over onze projecten

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.